Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/ProductController.php, line 667]
Notice (8): Undefined index: products [APP/Controller/ProductController.php, line 667]
Notice (8): Undefined index: view [APP/Controller/ProductController.php, line 667]
Product

dịch vụ sơn nhà

Chi tiết sản phẩm

Đặc điểm nổi bật:
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

Địa chỉ: Khu 1 - Xã Chu Hóa – Thành Phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại của các phòng ban trong Công ty:
 
0210. 3825123 - Phòng Kế hoạch Vật tư
 
0210. 6502119- Phòng tổng hợp

0210. 6570386 - Phòng Tài chính kế toán    

Fax : (0210). 249.3979          Email:   cshk@vibaco.com.vn - acquyvinhphu@yahoo.com