dịch vụ sơn nhà

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (27/7/2016)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với chi tiết cụ thể như sau:
 
1. Thời gian: 08h00' sáng thứ Tư, ngày 27/7/2016
 
2. Địa điểm:  Trụ sở Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
                     Khu 1 - Xã Chu Hóa - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
 
3. Dự thảo Điều lệ sửa đổi (có bản chi tiết đính kèm):
XEM VÀ DOWNLOAD TẠI ĐÂY


4. Điều kiện tham dự:
 
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến ngày 11/7/2016 đều được tham dự Đại hội.
 
- Quý Cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
 
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội với Văn phòng Công ty trước ngày Đại hội. 
Số điện thoại liên hệ: 0983. 908556 - Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng phòng Tổng hợp.
Số điện thoại Văn phòng Công ty: 0210. 3826162 hoặc số Fax: 0210. 3825589 hoặc Email: acquyvinhphu@yahoo.com hoặc theo đường bưu điện.
 
Trân trọng./.
                                                                                                                       
 
 
» Tin khác
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015, 2016. Tờ trình thông qua bản dự thảo Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016