dịch vụ sơn nhà

Danh sách Ban chấp hành chi bộ Công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Hội Bí thư chi bộ Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0984. 491978
2 Nguyễn Tất Khang Phó Bí thư chi bộ Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
3 Phạm Hữu Minh Ủy viên BCH Quản đốc phân xưởng Lá cực  + Lắp ắc quy 0975. 317153
4 Nguyễn Đức Hân Ủy viên BCH Giám đốc chi nhánh VIBACO tại Vĩnh Yên 0913. 590142
5 Mai Thị Bình Ủy viên BCH Phó Trưởng phòng Tổng hợp 0982. 805909

» Tin khác