dịch vụ sơn nhà

Danh sách Ban chấp hành chi bộ Công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Số điện thoại
1 Nguyễn Tất Khang Bí thư Chi bộ Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
2 Nguyễn Mạnh Hà Phó Bí thư Chi bộ Trưởng Ban bảo vệ 0975. 614158
3 Phạm Thị Kháng Trang Ủy viên BCH Thông kê phân xưởng ắc quy 0972.144.366
» Tin khác