dịch vụ sơn nhà

Danh sách Ban chấp hành chi bộ Công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Số điện thoại
1 Nguyễn Tất Khang Bí thư Chi bộ Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
2 Nguyễn Mạnh Hà Phó Bí thư Chi bộ Trưởng Ban bảo vệ 0975. 614158
3 Mai Thị Bình Ủy viên BCH Phó Trưởng phòng Tổng hợp 0982. 805909
» Tin khác