dịch vụ sơn nhà

Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 14- HD/ĐUK ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "Về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự tại đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 
Hôm nay, ngày 15/06/2020. Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dưới đây là những nội dung và hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Tất Khang - Phó Bí thư Chi bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội. Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, mời đoàn Thư ký lên làm việc.Đồng chí Nguyễn Quốc Hội - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020Đồng chí Hoàng Đức Công - Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội.
Đồng chí Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú phát biểu, đóng góp ý kiến cho Đại hộiĐại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Chia tay các đồng chí trong Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và BCH mới nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Phạm Thị Khánh Trang - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

» Tin khác