dịch vụ sơn nhà

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
1 Ông Đào Hữu Uyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 0963. 144728
2 Ông Nguyễn Tuấn Minh Thành viên Hội đồng quản trị 0913. 215143
3 Ông Nguyễn Đình Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 0989. 096685
4 Ông Nguyễn Việt Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 01266. 482581
5 Ông Nguyễn Trần Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 0965. 511888
II BAN KIỂM SOÁT    
1 Bà Vũ Thị Bích Ngọc Trưởng Ban kiểm soát 0912. 182439
2 Ông Hà Văn Lan Thành viên Ban kiểm soát 0984. 936112
3 Bà Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 01689.946355
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC    
1 Ông Đào Hữu Uyên Tổng giám đốc 0963. 144728
IV TRƯỞNG CÁC PHÒNG BAN, PHÂN XƯỞNG    
1 Ông Nguyễn Tất Khang Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
2 Ông Hoàng Hùng Vỹ Trưởng phòng Thị trường 01233. 908121
3 Ông Nguyễn Quốc Hội Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0984. 491978
4 Bà Vũ Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng Kế hoạch vật tư 0912. 182439
5 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán 01668. 593887
6 Ông Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Ban bảo vệ 0975. 614158
7 Ông Phạm Hữu Minh Quản đốc PX Lá cực + Lắp ắc quy 0975. 317153
       
       

 

» Tin khác