dịch vụ sơn nhà

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

Doanh nghiệp

:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

Tên tiếng Anh

 

VINH PHU BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch viết tắt

:

VIBACO

Địa chỉ

:

Xã Chu Hoá - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại

:

(0210). 6284868 ; 6570386 ; 6502119

Fax

:

(0210). 2493979

Mã doanh nghiệp

:

2600107968-C.T.C.P

Mã số thuế

 

2600107968

E.mail

:

cshk@vibaco.com.vn - acquyvinhphu@yahoo.com

Website

:

http://vibaco.com.vn 

Năm thành lập

:

31 - 10 - 1978  

Năm cổ phần hoá

:

10 - 10 - 2005

Ngành nghề kinh doanh

:

Sản xuất