dịch vụ sơn nhà

Thông báo tuyển dụng kỹ sư tự động hóa

Tuyển dụng lao động tháng 7 năm 2017
Tuyển dụng lao động tháng 7 năm 2017
Tuyển dụng Kỹ sư điện hóa 

--Chi tiết

Thông báo tuyển dụng kỹ sư tự động hóa tháng 7/2016
Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động: Công nhân lắp ráp và công nhân cơ điện.

--Chi tiết